Breaking News

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ 2 ਰੁ ਦੀ ਚੀਜ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੂਲਿਓ ਸਿਮੋਨਚਿਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚੂਕ ਹੈ ।2 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੂਲਿਓ ਸਿਮੋਨਚਿਨੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਬੇਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਡਾ . ਟੂਲਿਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਬਾਹਰੀ ਜਖਮ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਡਾ . ਟੂਲਿਓ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੀ ਐਚ ਲੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਚ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।..ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਲੇਵਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਲੇਵਲ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।…..ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਲੇਵਲ ਕੀ ਹੈ । ਇਹ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਫੰਗਸ ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਡਿਡਾ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਥਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਲਸਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ

ਡਾ . ਟੂਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਗਲ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਆਯੋਡੀਨ ਟਿੰਚਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਦImage result for cencer

ਡਾ . ਟੂਲਿਓ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਫੰਗਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਆਯੋਡੀਨ ਟਿੰਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ । ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨੇ ਇੰਟਰਾ ਸੇਲਿਊਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਬੇਇਲਾਜ਼ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ । ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ।Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyriht post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news ,all post are proper evidence that are real .If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who sviral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ …