Breaking News

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ 80 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ 10 ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸਸ‍ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਮ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਥੋਂ ਖਰੀਦੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸਸ‍ਤੀ ਦਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਜਾਓ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਸ‍ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹਜਾਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ 3 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਸ‍ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਕਿੱਥੋ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ 80 ਸਟੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ janaushadhi.gov.in ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ‍ਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800 – 180 – 8080 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਸ‍ਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀ Aceclofenac + Paracetamol ਦਾ 10 ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ ਹੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਕਿਨ ਲਈ ਯੂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਾਮਾਇਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਬਰਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 120 ml ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 160 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ Oxaliplatin ਇੰਜੇਕ‍ਸ਼ਨ ਦੀ 50 mg ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 3250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਤ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 430 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 532 ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ 532 ਦਵਾਈਆ ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸ‍ਟ ਵਧਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸ‍ਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਫੂਡ ਸਪ‍ਲੀਮੇਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਬਿਟੀਜ , ਜੇਂਟਰੋਲਾਜੀ , ਸਕਿਨ , ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ , ਮਸਲ ਪੇਨ , ਜੁਖਾਮ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸ‍ਟੋਰ ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕ‍ਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਡਾਕ‍ਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੇਂਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸ‍ਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ …